• Valopur - Trentino

VLASTNÍ ELEKTŘINA PRO VÝROBNY BIOMETANU

Partnerství společností 2G Energy a PRODEVAL

Společnost 2G Energy a PRODEVAL, klíčový hráči na trhu kogeneračních jednotek a výroben biometanu, spojují své odborné znalosti s cílem zvýšit přidanou hodnotu zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Cílem tohoto partnerství je zajistit udržitelnost provozu výroby biometanu a zároveň snížit emisní dopad výroby biometanu.

2G Energy - mezinárodní společnost specializující se na technologie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

2G Energy je předním mezinárodním výrobcem kogeneračních systémů pro decentralizované zásobování elektřinou a teplem na bázi plynových motorů na zemní plyn, biometan, bioplyn nebo vodík.

Od svého založení v roce 1995 uvedla společnost 2G Energy do provozu více než 6 500 zařízení po celém světě.

2G ENERGY
Objevte energii 2G

Kogenerace a výroba biometanu hrají zásadní roli při transformaci energetiky. Vzhledem k tomu, že čištění bioplynu na biometan vyžaduje napájení zařízení elektrickou energií, vzniklo přirozeně partnerství mezi společnostmi 2G Energy a PRODEVAL, které poskytuje toto řešení pro vlastní spotřebu celého provozu nebo jeho části.

Naše řešení snižuje uhlíkovou stopu výroby biometanu a zároveň zvyšuje energetickou soběstačnost jednotek našich zákazníků.

Uvedení na trh vzájemně propojených a současně řízených modulů 2G uspokojuje silnou poptávku v tomto odvětví. Cílem je vyrábět obnovitelnou energii pomocí bioplynového motoru, zajistit ekonomickou udržitelnost a záruku bezpečnosti po celou dobu provozu. 

2G ENERGY
2G ENERGY

Zařízení na výrobu biometanu s vysokou přidanou hodnotou prostřednictvím:

  • výroby zelené energie
  • udržitelnosti podnikatelské činnosti
  • zajištění elektřiny po celou dobu provozu

Výhody řešení vlastní spotřeby

Snížení emisní stopy biometanu

Zařízení spotřebovává elektřinu, často vyráběnou z fosilní nebo jaderné energie. Toto řešení umožňuje vyrábět biometan za použití obnovitelné energie.

Energetická soběstačnost

Toto řešení vlastní spotřeby umožňuje zásobování celého areálu nebo jeho části elektrickou energií.

Osvědčené odborné znalosti a renomovaný zákaznický servis

2G Energy a PRODEVAL, dva mezinárodní subjekty s pevnou strukturou, spolehlivé díky své vyspělé technologii.

Chcete získat více informací o vlastní spotřebě?

Kontaktujte nás

zTato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.