• Valopur - Trentino

VALODOR

Odorizace biometanu

Jednotka VALODOR je navržena tak, aby odorizovala biometan při výstupu z jednotky pro úpravu bioplynu, čímž je zajištěno, že splňuje normy požadované pro vstřikování do sítě zemního plynu ve Francii.

THT (tetrahydrotiofen) je sloučenina používaná pro odorizaci. Část biometanu je před nasycením THT odváděna směrem k jednotce VALODOR. Poté se biometan přimíchá zpět do hlavního toku, aby se dosáhlo koncentrace uvedené v normě sítě.

Zpracování znečišťujících látek
Vstřikování do plynové sítě

Avantages de la solution VALODOR

Jednoduchá integrace do procesu čištění VALOPUR

Rychlá stabilizace požadovaného obsahu THT

Přesnost obsahu THT v biometanu

Žádné ztráty při vstřikování způsobené fázemi zastavení a spuštění