• METANOVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO MÍSTNÍ VÝROBU ENERGIE

V'COOL

Zkapalňovací jednotka CO2 : 100% zachycení CO2, aby se zabránilo atmosférickým emisím

Koncept zahrnuje zachycování CO2 během procesu zušlechťování bioplynu před jeho zkapalněním a uskladněním, aby mohl být použit v různých průmyslových odvětvích.

1
Les végétaux captent du CO2

Rostliny zachycují CO2

z atmosféry pro jejich růst

2
Méthanisation du biogaz

Metanizace bioplynu

Bioplyn vyrobený z metanizace organického odpadu (včetně rostlin) obsahuje CO2...

3
Epuration du biogaz en biométhane

Přeměna bioplynu na biometan

... Odděluje se CO2 od CH4 (biometan)...

4
Liquéfaction du CO2

Zkapalňování CO2

...Zachycujeme oxid uhličitý. Poté dojde k jeho zkapalnění, uložení a na konci ho použije zákazník…

5
Utilisation du CO2

Aplikace CO2

... Oxid uhličitý se dále distribuuje do potravinářského průmysl nebo chemického průmyslu (výroba suchého ledu)...

Zkapalňování CO2 - řešení vyvinuté společností PRODEVAL

CO2 v plynné formě se ochlazuje pomocí deskového výměníku tepla, dokud se nestane kapalinou. Tento kapalný CO2 se poté shromažďuje v nádrži při výstupu z výměníku. V tomto okamžiku je možná další destilace CO2 za účelem výroby CO2 potravinářské kvality.

Kvalita CO2 může být upravena

v závislosti na konečném použití

Nepřetržitá nebo příležitostná produkce kapalného CO2

volba je na vás jako provozovateli

Výroba je nezávislá

výroba je nezávislá na sezónním trhu s fosilním CO2