• METANOVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO MÍSTNÍ VÝROBU ENERGIE

STANICE CNG/BIOCNG

Distribuční řešení CNG a bioCNG

Řešení distribuce CNG a BIOGNV

Co je CNG?

CNG je zkratka pro vozidla s pohonem na zemní plyn.

Z 97 % je složen z metanu (CH4).

Dodává se ve dvou skupenstvích, plynném nebo kapalném:

  • CNG (stlačený zemní plyn) 
  • LNG (zkapalněný zemní plyn)

CNG v současnosti používá více než 29 milionů vozidel po celém světě a je uznáváno jako nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

BioCNG je obnovitelná verze CNG, která se vyrábí během zpracování a opětovného použití bioplynu po fermentaci organického odpadu. BioCNG stanice není závislá na fosilních palivech. Je nejčistším palivem pro životní prostředí.

Výhody

Environmentální výhody

BIOCNG je 100% obnovitelný - Stanice jsou bez zápachu a velmi tiché - Bez emisí (-95 % jemných částic, -50 % NOx)

Nákladově efektivní palivo

BioCNG je v průměru o 30 % levnější než nafta nebo benzín.

Přístupné všem

Bezpečná, certifikovaná technologie - Stanice jsou snadno dostupné

Řešení distribuce CNG přizpůsobená potřebám každého