• METANOVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO MÍSTNÍ VÝROBU ENERGIE

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování dat

Vaše údaje shromažďuje společnost Prodeval.
Osobní údaje se týkají jakýchkoli informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na jméno, identifikační číslo nebo jeden či více specifických prvků specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Osobní údaje, které lze shromažďovat na webových stránkách Prodeval, používá především editor pro správu vztahů s vámi a v případě potřeby pro zpracování vašich objednávek.

Právo na přístup, opravu a odstranění vašich údajů

Každá osoba má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a námitku. Každá osoba má rovněž právo na ochranu osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů, které správci předal.
Toto právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na následující adrese

PRODEVAL
7 rue Anne-Marie Staub Rovaltain, Parc du 45ème Parallèle,
26300 Châteauneuf-sur-Isère, Francie

Ke všem žádostem musí být přiložena fotokopie platného dokladu totožnosti podepsaného přihlašovatelem a musí na ní být uvedena adresa, na které může vydavatel přihlašovatele kontaktovat. Odpověď bude zaslána do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato jednoměsíční lhůta může být prodloužena o dva měsíce, pokud to vyžaduje složitost žádosti a/nebo počet žádostí.
Od zákona č. 2016-1321 ze dne 7. října 2016 mají lidé, kteří si to přejí, možnost uspořádat osud svých dat po jejich smrti.

Využití dat

Osobní údaje shromážděné na našich stránkách se používají ke zpracování objednávek, správě obchodních vztahů (dodávky, faktury, poprodejní servis) a k informování o našich obchodních novinkách, a to buď po obdržení vašeho výslovného souhlasu, nebo v mezích povolených zákonem. Vaše údaje můžeme také použít k plnění našich zákonných a/nebo regulačních povinností.

V případě trestného činu jakéhokoli druhu, z něhož by byly strany zapleteny a u kterého by právní orgány potřebovaly znát shromážděné informace, budou tyto informace nezbytně sděleny těmto orgánům na jejich výslovnou a odůvodněnou žádost, a již nebude mít prospěch z ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů.
Pokud jsou určité informace povinné pro přístup ke konkrétním funkcím webu, editor tento povinný znak označí při zadávání dat.

Soubory cookie

„Cookie“ neboli sledovací prvek je elektronický soubor uložený na terminálu (počítač, tablet, chytrý telefon...)
Při procházení těchto stránek mohou být na váš terminál uloženy soubory cookie od společnosti odpovědné za danou stránku a/nebo společností třetích stran.

Při první navigaci na této stránce se objeví banner vysvětlující použití souborů „cookie“. Pokračováním v procházení bude od té doby klient a/nebo potenciální zákazník považován za informovaný a souhlas s používáním uvedených souborů „cookie“. Udělený souhlas bude platný po dobu třinácti (13) měsíců.

Všechny shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a vzoru návštěvnosti tohoto webu, k vývoji designu a uspořádání webu a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecně ke zlepšení služeb, které vám nabízíme.
Můžete se informovat a nastavit své soubory cookie tak, aby je přijímaly nebo odmítaly kdykoli. Budete moci uvést své preference buď globálně pro web, nebo službu podle služby.