PRODEVAL USA

V červnu 2021 otevřela společnost PRODEVAL již svou čtvrtou dceřinou společnost, a to v USA: PRODEVAL CORP.
Vládní pobídky pro rozvoj obnovitelných plynů (RNG) učinily z USA nový rozvíjející se trh s velkým potenciálem.
Společnost PRODEVAL CORP. se na tomto území usadila s ambicí propagovat RNG a BioCNG, přičemž se opírá o své know-how a partnerství s místními společnostmi.

PRODEVAL CORP.

Klíčové údaje společnosti PRODEVAL CORP.

factory.svg
9
čistíren odpadních vod na území k 31. 12. 2022
picto-filiale.png
12
plánovaných dodávek projektů v roce 2023

Tým

Raphaël LE DELEY, Obchodní ředitel, Severní Amerika

Raphaël LE DELEY, je obchodní ředitel našich dvou severoamerických dceřiných společností. Má rozsáhlé zkušenosti na trhu s energiemi a obnovitelnými zdroji energií.

Snaží se prosazovat potenciál RNG a CNG.

Raphaël LE DELEY PRODEVAL Corp.

PRODEVAL ve světě

Mapa našich referencí

Naši partneři v USA

RNG coalition
ABC