• Valopur - Trentino

VÝROBA BIOMETANU

Biometan – přeměna odpadu na energii

Řada výhod

Produkce biometanu dává našemu odpadu druhý život. Budováním jednotek zároveň přispíváme k regionálnímu rozvoji v ekonomické a environmentální oblasti.

2 - Réduire le gaz à effet de serre.png

Snižujeme emise skleníkových plynů

17 - VALOPACK Chaufferie biogaz.png

Vyrobíme 100 % obnovitelnou energie

5 - Produire des engrais naturels.png

Všechny druhy odpadu lze znovu použít

6 - Créer des emplois locaux.png

Vytváříme nová pracovní místa

2 - Réduire le gaz à effet de serre.png

Využíváme přírodní hnojiva

7 - Soutenir les agriculteurs.png

Podporujeme zemědělce

Inovativní řešení pro výrobu biometanu

Ve společnosti PRODEVAL je pro nás důležitá úprava bioplynu na biometan. Čištění bioplynu na biometan pokrývá celý proces výroby. Jedná se o předúpravu bioplynu (upgrading bioplynu), membránovou separaci, filtraci, vtlačení do plynárenské distribuční soustavy a odorizaci.

VALOPUR - Membránová separace

Proces čištění bioplynu začíná u organického odpadu. Z anaerobní digesce organického odpadu vzniká bioplyn. Naše jednotka VALOPUR využívá principu membránové separace k čištění bioplynu. Po vyčištění bioplynu vzniká biometan, který je poté připravený k vtlačení do sítě zemního plynu.

Řada VALOPUR je kompatibilní s různými typy instalací, od 40 Nm3/h do 1 870 Nm3/h průtoku bioplynu.

Instalace na čištění bioplynu jsou plně vybaveny a propojeny s programovatelným logickým ovladačem s inovativním programem vyvinutým společností PRODEVAL pro optimalizaci výkonu.

V roce 2014 byl PRODEVAL průkopníkem membránové separace. Používáme vysoce výkonné membrány. Jsou účinné až z 99,5 %.

Čištění bioplynových membrán

S ohledem na to naši inženýři nabízejí personalizované projekty zaměřené na efektivní řešení, která nejlépe splňují potřeby zákazníků.

Zpracování bioplynu

Automatizace poskytuje jedinečné snadné použití a zahrnuje:

  • Monitorovací nástroj, který vám umožní zobrazit všechny provozní parametry v reálném čase
  • Možnost ovládání těchto parametrů na dálku (buď operátorem nebo podporou PRODEVAL)
 PRODEVAL podporuje klienty
OPTIMALIZACE VÝKONU

VALOPUR a jeho výhody

  • Ekonomická účinnost: Membránová separace v kombinaci s nástroji PRODEVAL neustále maximalizuje kapacitu vtláčení. 
  • Čisté řešení: Membránová filtrace nepoužívá vodu ani žádné chemické produkty.
  • Kvalita: Biometan, který vyrábí VALOPUR splňuje národní normy kvality.
  • Osvědčené řešení: Membránový systém vyvinutý společností PRODEVAL je vyzkoušený a testovaný na více než 375 instalacích po celé Francii a ve světě.
ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH MINULÝCH PROJEKTECH PO CELÉM SVĚTĚ

PRODEVAL systém se používá v celé řadě odvětví:

Zemědělství a chov hospodářských zvířat

Zemědělství a chov dobytka 

Skládky odpadů

Skládky (ne nebezpečný odpad)

Čištění odpadních vod ČOV

Čištění odpadních vod (čisticí kaly)

Průmyslový a zemědělsko-potravinářský odpad

Průmyslový a zemědělský odpad

Odpad z domácností a potravin

Odpad z domácností a zbytky z restaurací

Odpad z papírenského průmyslu

Odpad z papírenského průmyslu

Ve společnosti PRODEVAL nabízíme širokou škálu řešení pro úpravu bioplynu a výrobu biometanu.

VALOPUR Jednotka na úpravu a modernizaci bioplynu

V roce 2014 byl PRODEVAL průkopníkem membránového procesu modernizace bioplynu. 

Jedná se o použití vysoce výkonných membrán, které se mohou pochlubit účinností čištění přesahující 99,5 %. 

Objevte proces úpravy bioplynu