• Valopur - Trentino

VÝROBA BIOMETANU

Biometan – přeměna odpadu na energii

Řada výhod

Produkce biometanu dává našemu odpadu druhý život. Budováním jednotek zároveň přispíváme k regionálnímu rozvoji v ekonomické a environmentální oblasti.

2 - Réduire le gaz à effet de serre.png

Snižujeme emise skleníkových plynů

17 - VALOPACK Chaufferie biogaz.png

Vyrobíme 100 % obnovitelnou energie

5 - Produire des engrais naturels.png

Všechny druhy odpadu lze znovu použít

6 - Créer des emplois locaux.png

Vytváříme nová pracovní místa

2 - Réduire le gaz à effet de serre.png

Využíváme přírodní hnojiva

7 - Soutenir les agriculteurs.png

Podporujeme zemědělce

Inovativní řešení pro výrobu biometanu

Ve společnosti PRODEVAL jsme vyvinuli technologii pro výrobu biometanu, která pokrývá celý proces výroby. Jedná se o předúpravu bioplynu, membránovou separaci, filtraci, vtlačení do plynárenské distribuční soustavy a odorizaci.

VALOPUR - Membránová separace

Proces začíná u organického odpadu. Z anaerobní digesce organického odpadu vzniká bioplyn. Naše jednotka VALOPUR využívá principu membránové separace k čištění tohoto bioplynu. Po vyčištění bioplynu vzniká biometan, který je poté připravený k vtlačení do sítě zemního plynu.

Řada VALOPUR je kompatibilní s různými typy instalací, od 40 Nm3/h do 1 870 Nm3/h průtoku bioplynu.

Instalace jsou plně vybaveny a propojeny s programovatelným logickým ovladačem s inovativním programem vyvinutým společností PRODEVAL pro optimalizaci výkonu.

V roce 2014 byl PRODEVAL průkopníkem membránové separace. Používáme vysoce výkonné membrány EVONIK SEPURAN®. Jsou účinné až z 99,5 %.

Čištění bioplynových membrán

S ohledem na to naši inženýři nabízejí personalizované projekty zaměřené na efektivní řešení, která nejlépe splňují potřeby zákazníků.

Zpracování bioplynu

Automatizace poskytuje jedinečné snadné použití a zahrnuje:

  • Monitorovací nástroj, který vám umožní zobrazit všechny provozní parametry v reálném čase
  • Možnost ovládání těchto parametrů na dálku (buď operátorem nebo podporou PRODEVAL)
 PRODEVAL podporuje klienty
OPTIMALIZACE VÝKONU

VALOPUR a jeho výhody

  • Ekonomická účinnost: Membránová separace v kombinaci s nástroji PRODEVAL neustále maximalizuje kapacitu vtláčení. 
  • Čisté řešení: Membránová filtrace nepoužívá vodu ani žádné chemické produkty.
  • Kvalita: Biometan, který vyrábí VALOPUR splňuje národní normy kvality.
  • Osvědčené řešení: Membránový systém vyvinutý společností PRODEVAL je vyzkoušený a testovaný na více než 169 instalacích po celé Francii a ve světě.
ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH MINULÝCH PROJEKTECH PO CELÉM SVĚTĚ

PRODEVAL systém se používá v celé řadě odvětví:

Zemědělství a chov hospodářských zvířat

Zemědělství a chov dobytka 

Skládky odpadů

Skládky (ne nebezpečný odpad)

Čištění odpadních vod ČOV

Čištění odpadních vod (čisticí kaly)

Průmyslový a zemědělsko-potravinářský odpad

Průmyslový a zemědělský odpad

Odpad z domácností a potravin

Odpad z domácností a zbytky z restaurací

Odpad z papírenského průmyslu

Odpad z papírenského průmyslu

Ve společnosti PRODEVAL nabízíme širokou škálu řešení pro úpravu bioplynu a výrobu biometanu.

VALOPUR Jednotka na úpravu a modernizaci bioplynu

V roce 2014 byl PRODEVAL průkopníkem membránového procesu modernizace bioplynu. 

Jedná se o použití vysoce výkonných membrán EVONIK SEPURAN®, které se mohou pochlubit účinností čištění přesahující 99,5 %. 

Objevte proces úpravy bioplynu