• Valopur - Trentino

VALOGAZ

Sušení a chlazení bioplynu

Při výstupu z vyhnívací nádrže je surový bioplyn nasycen vodou a musí být před použitím vysušen. 

V jednotce VALOGAZ je tedy ochlazen na 5°C, čímž se oddělí a eliminuje kapalná frakce bioplynu obsažená v bioplynu. Jednotka je dimenzována tak, aby umožňovala chlazení maximálního průtoku plynu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Pro tento účel používá PRODEVAL použití hladkých trubek z nerezové oceli 316L spolu se dvěma chladiči, které zvládnou jakékoli změny teploty. 

Plyn je pak přesouván do dalšího stupně, VALOPACK, přes dmychadlo.

Výhody

Surový plyn se ochladí na 5 °C

Hladké trubky umožňují maximální ochlazení plynu

Dva chladiče pro zvládnutí jakýchkoli změn teploty

Dmychadlo přesune plyn do dalšího stupně (filtrace aktivním uhlím)