• Valopur - Trentino

VALOGAZ

Předúprava bioplynu

Před samotnou úpravou bioplynu na biometan je důležité jeho vysušení a stlačení. Tento proces se děje v jednotce VALOGAZ. Surový bioplyn vycházející z fermentoru je nasycen vodou a musí být před použitím vysušen.

Dodáváme kompaktní jednotku vyrobenou na klíč, obsahující sušící a tlakové funkce v rámci jednoho zařízení. Naše jednotky jsou navrženy přímo na specifické provozní podmínky místa a konkrétní požadavky každého projektu.

V jednotce VALOGAZ je plyn ochlazen na 5 °C, čímž se oddělí a odstraní kapalná frakce bioplynu. Jednotka je dimenzována tak, aby dokázala ochladit maximální průtok plynu i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Pro tento účel používá PRODEVAL technologii hladkých trubek z nerezové oceli 316L a dvě chladící jednotky, které reagují na změny teploty.

Posilovač pak pohání plyn do další fáze, do zařízení pro záchyt a úpravu znečišťujících látek VALOPACK.

Výhody

Surový plyn se ochladí na 5 °C

Hladké trubky umožňují maximální ochlazení plynu

Dvě chladící jednotky, které reagují na změny teploty

Dmychadlo/posilovač pohánějící plyn do dalšího stupně (filtrace aktivním uhlím)