• Valopur - Trentino

Valotherm

Kotel na bioplyn

S VALOTHERM je určité množství bioplynu znovu použito ve vysoce účinném kotli, aby bylo možné dodávat horkou vodu do topné sítě vyhnívací nádrže a udržovat tak její optimální provozní teplotu.

Rekuperace tepla se provádí prostřednictvím výměníku plyn/voda, který zahrnuje rekuperaci tepla z kompresoru(ů) a případně chladiče.

Zařízení (kotel, hořák, glykolový vodní okruh) je dimenzováno podle charakteristik bioplynu a jejich uspořádání je přizpůsobeno místním omezením.

Vysoce účinný kotel
Zařízení na výrobu bioplynu Valotherm