• Valopur - Trentino

Valotherm

Kotel na bioplyn

VALOTHERM umožňuje rekuperovat část bioplynu ve vysoce výkonném kotli za účelem zásobování topné sítě fermetoru horkou vodou a udržení jeho optimální provozní teploty. Rekuperace tepla se provádí přes výměník plyn/voda.

Rekuperace tepla se provádí prostřednictvím výměníku plyn/voda, který zahrnuje rekuperaci tepla z kompresoru(ů) a případně chladiče.

Zařízení (kotel, hořák, glykolový vodní okruh) je dimenzováno podle charakteristik bioplynu a jejich uspořádání je přizpůsobeno místním omezením.

Vysoce účinný kotel
Zařízení na výrobu bioplynu Valotherm