• METANOVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO MÍSTNÍ VÝROBU ENERGIE

VALORIZACE CO2

Opětovné využití CO2

Zachycování CO2 pro průmyslové použití

Bioplyn produkovaný anaerobní digescí obsahuje především metan (CH4 - 50 až 70 %) a oxid uhličitý (CO2 - 30 až 45 %).

Po čištění bioplynu na biometan obsahuje proud obvykle vypouštěný do atmosféry – nazývaný „odpadní plyn“ – asi 99 % a 1 % CH4.
Jednotka V'COOL tento CO2 zkapalňuje a zároveň získává zbytkový metan, který lze vrátit do bioplynové stanice.

Rekuperace CO2

Proč znovu používat CO2?

  • Ke snížení emisí skleníkových plynů 
  • K zachycení posledních zbytků metanu v „odpadním plynu“ a k maximální optimalizaci účinnosti modernizace zařízení
  • Prodávat bio-CO2 různým průmyslovým odvětvím, jako je zemědělství a zpracování potravin...

„Zelené CO2“ používaný v různých průmyslových odvětvích

Technologie vyvinutá společností PRODEVAL splňuje potřeby různých odvětví činnosti, jako jsou:

2 - Agriculture.png

Zemědělství

Pro pěstování ve sklenících

5 - Agro-alimentaire.png

Potravinářský průmysl

Pro zmrazování, konzervaci potravin, sycení nápojů atd.

3 - Matériaux.png

Materiály

Pro sběr kovových dílů, přísady (výroba částicových filtrů)

6 - Chimie.png

Chemie

Pro extrakci/chromatografii superkritickou tekutinou, kryogenní mletí, karbonizační činidlo

4 - Procédés transverses.png

Příčné procesy

Pro účely chlazení, laserové technologie, obloukové svařování atd.

7 - Autres activités.png

A mnoho dalších použití

Jako kouřové efekty se suchým ledem, úprava proti vodnímu kameni, suchý led do hasicích přístrojů, hnací plyny do aerosolů

Objevte V'COOL