• Valopur - Trentino

Valopack

Filtry s aktivním uhlím – jednotka pro zachytávání a zpracování znečišťujících látek

Účelem filtrační jednotky VALOPACK je odstranit znečišťující látky (H2S, siloxany a VOC) z bioplynu před pokračováním v procesu čištění pomocí dvou nádrží filtrů s aktivním uhlím.

Za filtry s aktivním uhlím je také umístěn 3 μm prachový filtr, aby se zabránilo šíření prachu po zanesení. Filtry jsou součástí procesu čištění bioplynu na biometan.

VALOPACK - Jednotka pro zachycování znečišťujících látek

Výhody

LEAD-LAG montáž

Možnost obrácení směru proudění plynu ve filtrech pro zlepšení množství škodlivin zadržených aktivním uhlím a optimalizaci míry znečištění

Optimální filtrace

a nepřetržitý provoz

Měření H2S mezi filtry

Nepřetržité sledování míry zanesení a dopředu naplánovaná obnova aktivního uhlí