• Valopur - Trentino

Valopack

Jednotka pro zachytávání a zpracování znečišťujících látek

Po prvním procesu předúpravy je filtrační jednotka VALOPACK navržena tak, aby extrahovala znečišťující látky (H2S, siloxany, VOC) z bioplynu před pokračováním v procesu modernizace pomocí dvou filtračních nádrží s aktivním uhlím. 

Za filtry s aktivním uhlím je také umístěn 3 µm prachový filtr, který zabraňuje šíření prachu po změně zatížení.

Typ aktivního uhlí se volí na základě koncentrace každé znečišťující látky v bioplynu (konkrétně se jedná o H2S nebo VOC).

VALOPACK - Jednotka pro zachycování znečišťujících látek

Výhody

Sestava předstihu

Možnost obrácení směru proudění plynu ve filtrech pro zlepšení množství škodlivin zadržených aktivním uhlím a pro optimalizaci rychlosti plnění

Optimální filtrace

A nepřetržitý provoz

Měření H2S mezi filtry

Průběžné sledování rychlosti zatížení a předvídání obnovy aktivního uhlí