Farmáři v Herálci budou vyrábět zemní plyn

článek v tisku 04 kvě 2023

Taky vám jde hlava kolem ze současných společenských témat? Energetická krize, environmentální krize, globální oteplování, nedostatek vody… a mohli bychom pokračovat. Jedinec těžko vyřeší všechny problémy světa, ale existují firmy, které se chopily řešení alespoň některých z uvedených problémů.

Příkladem může být třeba farma Herálec od Humpolce, která už roky dbá na hospodaření šetrné ke krajině, na zdraví půdního mikrobiomu a obsah uhlíku v půdě. To je důležité i proto, že takto zdravá půda například zadrží mnohem více vody, než je v podmínkách dnešních farem běžné. Herálečtí totiž zařadili do způsobu své práce tzv. regenerativní hospodaření. A jde zde nejenom o zdraví půdy, ale také o zdraví ovzduší. Pomocí inovativních postupů v zemědělství se totiž váže do půdy oxid uhličitý (CO2), což je skleníkový plyn způsobující globální oteplování. Toho se jen za minulý rok v heráleckých polích podařilo uložit přes 300 tun.

Část plodin šetrně vypěstovaných na farmě míří společně s hnojem zdejšího dobytka do bioplynové stanice, kterou společně s farmou provozuje investiční společnost SUR LIE. Bioplynka od roku 2012 produkuje ekologickou elektřinu a také teplo, které je dále účelně využíváno v navazující potravinářské výrobě.
Nyní se však v Herálci rozhodli pro malou energetickou revoluci a rozšiřují bioplynku tak, aby kromě elektřiny dokázala produkovat také biometan. Tedy plyn, který má vlastnosti zemního plynu. Bude vyráběn ekologicky z lokální herálecké biomasy a stlačený do vysokotlakých lahví bude v podobě BioCNG využíván k pohonu autobusů městské hromadné dopravy v Jihlavě.

„Herálec patří v České republice k pionýrům úpravy bioplynu na biometan (úprava bioplynu na biometan) /BioCNG, dlouhodobé zkušenosti v širokém měřítku u nás prakticky neexistují“, říká manažer bioplynové stanice Ing. Ondřej Malinovský.

„Naši bioplynku jsme dlouho ladili do nynější vysoké výkonnosti. Farmaření také věnujeme mimořádnou péči, a proto je pro nás důležité, aby i biometanová technologie perfektně fungovala. Výběrové řízení na dodavatele technologie upgradu bioplynu vyhrála firma PRODEVAL. Přepravní zásobníky biometanu a plnící a výdejní zařízení BioCNG pak dodá společnost ADAST.“

Jak to celé funguje? Fermentací biomasy vzniká ve fermentační nádrži bioplyn, který bude pomocí technologie upraven na biometan – úprava bioplynu na biometan. Jádrem technologie Prodevalu je jednotka membránové separace s polymerovými membránami. Ty mají podobu tisíců drobných stébel, uložených podélně v kovovém válci, do kterého je z jedné strany vtláčen bioplyn. V dutém stéblu se oddělují molekuly oxidu uhličitého a metanu. Výhodou této technologie je její vysoká účinnost, která je vyšší než 99,3 %. Konkrétně v Herálci musí být jednotka schopna zpracovat 105 - 210 Nm3 bioplynu/hod. a vyrobit biometan s obsahem metanu více než 95 %.

Biometan je většinou vtláčen do plynárenské sítě a využíván stejně jako zemní plyn. V Herálci se však bude biometan ukládat do tlakových mobilních zásobníků BioCNG. Zásobníky budou převáženy do Jihlavy, kde na upravený biometan (BioCNG) budou jezdit jihlavské autobusy. BioCNG je pokročilým biopalivem šetrným k životnímu prostředí. Herálecká bioplynová stanice tedy bude vyrábět lokální 100% obnovitelný zdroj biopaliva, který se bude využívat v okolí.