Nové technologie PRODEVAL - zkapalňování biometanu a CO2

článek v tisku 23 srp 2023

PRODEVAL posiluje svojí pozici dodavatele jednotek pro čištění bioplynu na českém trhu. Koncem roku 2023 bude v ČR nainstalováno již 5 jednotek upgradingu, přičemž 2 projekty zahrnují také BioCNG plničku. Základem technologie upgradingu bioplynu na biometan je membránová separace, vtláčecí stanice pro plynárenskou soustavu a BioCNG plničky. V tomto roce rozšiřujeme nabídku o technologie pro zkapalňování CO2 a biometanu.

Celý článek