TISKOVÁ ZPRÁVA: SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ V OBLASTI BIOPLYNU!

Press release 04 dub 2024

V ROCE 2024 BUDE VE FRANCII SPUŠTĚNA PRVNÍ EVROPSKÁ PRŮMYSLOVÁ VÝROBNÍ LINKA NA VÝROBU BIOPLYNU A ZKAPALŇOVÁNÍ CO2. REALIZACE TOHOTO PROJEKTU PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI MEZI SPOLEČNOSTMI PRODEVAL, AVENTECH A INSA LYON

Společnosti PRODEVAL, AVENTECH a INSA LYON navázaly spolupráci a nabízejí nízkouhlíkové, udržitelné a průmyslové řešení v oblasti energetiky. Cílem projektu ALLIANCE je zajistit inovativní řešení pro standardizovanou výrobu jednotek na čištění bioplynu a zkapalňování CO2. Projekt chce významně přispět k řešení hlavních výzev v oblasti energetické nezávislosti a k dekarbonizaci.
 

SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ V OBLASTI BIOPLYNU!

Společnost AVENTECH je evropským lídrem v oblasti výroby elektrických a průmyslových zařízení. PRODEVAL je přední evropskou společností, která se věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. Tyto dvě společnosti chtějí spolu vybudovat inovativní průmyslový výrobní závod.
Do konce roku 2024 bude postavena továrna o rozloze 20 000 m2. Tento závod,financov aný ze 100 % společností AVENTECH, bude sloužit řadě činností společnosti AVENTECH, včetně výroby elektrických zařízení, elektrických a procesních krytů, kontejnerů, potrubí atd. 5 000 m2 bude exkluzivně vyhrazeno pro novou linku na výrobu jednotek na zkapalňování bioplynu a CO2, kterou vyvinula společnost PRODEVAL. V současné době není na světovém trhu s bioplynem žádná linka této velikosti. Kromě technických návrhů od společnosti PRODEVAL, budou rozhodující odborné znalosti společností AVENTECH a DISP (INSA Lyon), které zaručí vysokou úroveň industrializace výroby.
 

PRŮMYSLOVÉ AMBICE, KTERÉ REAGUJÍ NA OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A HLAVNÍ VÝZVY REINDUSTRIALIZACE

Projekt ALLIANCE představuje nový a jedinečný směr pro celý bioplynový průmysl ve Francii i na celém světě. Aby bylo možné čelit
hlavním výzvám v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a poskytování řešení pro energetickou soběstačnost Francie a Evropy, bude nová výrobní linka usilovat o výrobu téměř 450 jednotek ročně, zatímco dnes je to 150. Tato výrobní kapacita umožní strukturovat průmysl tak, aby bylo možné instalovat rychle nové jednotky v celé Evropě.
 

STANDARDIZACE - «DESIGN FOR MANUFACTURING AND MAINTENANCE»

Vzhledem k potenciálu růstu trhu, který se do roku 2030 odhaduje na několik miliard eur, a vzhledem k velkým výzvám reindustrializace Francie se jedná o skutečnou revoluci v odvětví bioplynu. Inovace v projektu ALLIANCE spočívá v exportu kombinace technologií na čištění bioplynu a zkapalňování CO2 do světa a do blízkých oblastí.
Továrna by měla být uvedena do provozu do konce roku 2024. Tento projekt je v současné době ve výstavbě a jeho cílem je vybavit bioplynový průmysl inovativním řešením pro standardizovanou výrobu technologií na čištění bioplynu a zkapalňování CO2 v celosvětovém měřítku.

TISKOVÁ ZPRÁVA ALLIANCE 2024 application/pdf - 779,38 KB