V ČOV Havlíčkův Brod přemýšlejí cirkulárně aodpovědně - budou vyrábět biometan

článek v tisku 07 pro 2022

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde čistá voda, která se dá vrátit do přírody. Z čistírenského kalu vyrábí bioplyn a hnojivo. Při anaerobní stabilizaci čistírenského kalu (vyhnívání) vzniká energicky hodnotný bioplyn. Dnes bioplyn využívá ve dvou kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla.
Jenže to není všechno, od příštího roku budou VAK Havlíčkův Brod z bioplynu vyrábět biometan, tedy plyn 100% zaměnitelný se zemním plynem. Biometan bude vtláčen do plynárenské distribuční soustavy, jak je tomu u zemního plynu. Ale postupně?

PRODEVAL CZ
Přečtěte si článek